Khách hàng được đổi trả sản phẩm nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.

Cách thức trả lại sản phẩm

1. Nếu mua sản phẩm tại cửa hàng, bạn vui lòng mang sản phẩm đổi trả và hóa đơn tới cửa hàng đã mua để thực hiện đổi trả và hoàn tiền.

2. Nếu đặt mua qua Website, Fanpage hoặc số 0969.647.898 , bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0969.647.898 để được tiến hành đổi trả.

Chính sách huỷ đơn hàng như sau:

Nếu đơn hàng chưa được tiếp nhận: Khách hàng vui lòng thực hiện lệnh HỦY đơn hàng và đặt đơn hàng mới.

Nếu đơn hàng đã được tiếp nhận: Khách hàng có thể liên hệ theo số 0969.647.898 để được hướng dẫn cụ thể